Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 12018.pdf (1.54 MB)


Publikováno: 13.12.2018