Úřad

Vyhláška č. 1 o stanovení systému shromážďování odpadu

Vyhláška č. 1 o stanovení systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

12015.pdf (2.28 MB)


Publikováno: 29.1.2016