Úřad

Vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí č. 2/2015 o místních poplatcích.

22015.pdf (2.44 MB)


Publikováno: 29.1.2016