Úřad

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV.pdf (1.36 MB)


Publikováno: 22.6.2016