Zpravodajství

Videogalerie

SPOlek Přátel VEselého Stáří - vystoupení na Obecních slavnostech, Stará Ves nad Ondřejnicí

Traktoriáda 2. 9. 2019

Vernisáž- Staroveský zámek v běhu času

20 Staroveské obecní slavnosti 2019 - Podiová vystoupení

Labutí jezero na kolečkových bruslích

Majka 2019

Proskovjáček - Dětský pěvecký sbor ZŠ O. Proskovice

Malá Ondřejnica - Lašský soubor písní a tanců - Stará Ves nad Ondřejnicí

Vynášení Mařeny

Před vyzvednutím báně - rozhovor

Instalace zámecké báně

Pochování basy 2019 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Rekonstrukce dřevěného stativu věžní báně zámku

Dětský Maškarní ples s Hopsalínem 2019

Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí Tubusy do báně instalace na špičku