Obec

Spolek přátel veselého stáří

Spolek přátel veselého stáří

Spolek přátel veselého stáří byl založen 3. 10. 2018. Spolek navazuje na činnost Klubu důchodců, který v obci působil 18 let. Předmětem činnosti je organizování kulturního, sportovního a zájmového vyžití členů spolku, tj. občanů v důchodovém věku - seniorů a dalších přátel, jejichž společným cílem je prožívat stáří v dobré náladě.

Spolek vede pětičlenný výbor, který byl zvolen na ustavující schůzi 3. 10. 2018. Spolek zastupuje předsedkyně výboru Ing. Bedřiška Bičanovská. Výbor a další aktivní členové zajišťují společenské akce obvykle s hudbou, tancem a občerstvením, jako např. společenské posezení u příležitosti pochování basy, velikonočních svátků, svátku sv. Martina, sv. Mikuláše nebo oslav Silvestra apod. Spolek organizuje docela pravidelné návštěvy divadla se zajištěním společné dopravy a zvýhodněného vstupného pro seniory.

Spolek má více než 90 členů a věříme, že budou přicházet další noví členové - senioři, kteří mají zájem se společně pobavit a poveselit, sdělit si dojmy a názory.

Zkrátka jde o to prožít hezké okamžiky ve společnosti přátel, což chce Spolek přátel veselého stáří pro seniory naší obce zajistit.

kontakt:

Ing. Bedřiška Bičanovská

Rynek 108, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

tel: 731284985

e-mail: b.bicanovska@seznam.cz

 

Spolek přátel veselého stáří

Publikováno: 9.3.2020