Obec

Chodníky Košatka nad Odrou

Výstavba jednostranného chodníku podél silnice III/4804 od kulturního domu po konec zástavby před mostem ev. č. 4804-2. Součástí chodníku jsou sjezdy přes chodník k nemovitostem a přeložky oplocení, rekonstrukce veřejného osvětlení podél chodníku, vybudování kanalizace pro odvod dešťových vod z vozovky.

Aktuální stav:

Bylo vydáno stavební povolení. Stavba se připravuje k realizaci,avšak je nutná koordinace se stavbou Lubinského mostu.

Přílohy:

D03_koordinacni situace v katastralni mape-D03_1.pdf (1.42 MB)

D03_koordinacni situace v katastralni mape-D03_2.pdf (1.48 MB)


Publikováno: 9.10.2019